Kønnere Klemensker – og dog

Gruppen Kønnere Klemensker under Klemensker Land- & Byforening er i fuld gang med at leve op til sit navn og målet om at skabe et Kønnere Klemensker. Det sker blandt andet ved, at der plantes nye træer til erstatning for de gamle, der er gået ud.

Tidligere på ugen genplantede Chr. Grønbjerg og Jens Busk fra Kønnere Klemensker tre lindetræer langs Storegade. Træerne er sponsoreret af lokale borgere, oplyser Christine Holst fra gruppen.

– Vi har fået de tre træer, som kommunen vil give os for enden af Brogade og for enden af Rosengade, og kommunen har selv tilbudt, at vi kunne få roser i bedet ved Rosengade, så gaden kan hedde Rosengade med ære og respekt igen. Roserne blev plantet i sidste uge.

– Vi håber, at kommunen også snart får plantet lindetræer ned mod Præstemosen, som de har lovet os denne vinter til erstatning for den gamle hæk, kommunen rev op. Der skal plantes fem, måske syv, lindetræer. Så vil vi i Klemensker få en vejgennemføring, der er præget af lindetræer. Vi tror, det kommer til at se godt ud, siger Christine Holst.

– Næste års planteprojekt bliver at tilplante byportene med tjørn. De skal sponsoreres privat, så vi skal ud med raslebøssen, oplyser Christine Holst.

Ny postkasse

– Til gengæld er vi rigtig ærgerlige over, at Post Nord synes, de vil være bekendt at udskifte vores gamle, lidt solfalmede postkasse med den hersens overklistrede og ikke afrensede skrammelkasse, siger Christine Holst og henviser til billedet her på siden.

– Jeg har taget kontakt med Post Nord ovre, der har lovet at at gøre noget ved sagen, tilføjer hun og konstaterer, at Post Nord vist ikke har hørt om Kønnere Klemensker.

– Vi er også kede af, at den elektroniske lystavle ved bussely ikke fungerer. Tal og bogstaver falder ud. Vi ønsker os papirkøreplanen tilbage, slutter Christine Holst.