Fejl i Molslinjens redegørelse går helt til tops i Venstre

Molslinjen må komme til Rønne og på et stort møde lægge alle fakta på bordet omkring Express 1’s afmonterede t-foil stabilisator. Det vil transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) tale for ved et møde med rederiets direktør Carsten Jensen inden længe.

– Venstre ser på denne sag med stor alvor. Jeg har stor forståelse for utilfredsheden blandt passagererne. Jeg forventer at holde møde med direktøren for Molslinjen inden for få dage for at drøfte løsninger samt foreslå afholdelse af et stort møde i Rønne om sagen med fremlæggelse af fakta og mulige løsninger, siger Kristian Pihl Lorentzen.

– Færgerne er Bornholms motorvej. Det må vi aldrig glemme, tilføjer han.

V til ministeren: Vi skal mødes

Efter Bornholms Tidende mandag påviste faktuelle fejl to centrale steder i Molslinjens redegørelse om sagen til Transportministeriet, reagerede Kristian Pihl Lorentzen desuden ved at sende avisens artikler til transportminister Ole Birk Olesen (LA). Det skete i en mail med denne ordlyd:

”Kære Ole. Jeg vil gerne bede om dine kommentarer til vedlagte avisartikler fra Bornholms Tidende. Herunder om ministeriet ved kontraktens indgåelse var vidende om manglende stabilisatorer med deraf følgende manglende komfort til passagerne i høj søgang?”.

”Endvidere vil jeg opfordre dig til at indkalde forligskredsen til en drøftelse af hvordan vi håndterer denne alvorlige sag. Under alle omstændigheder er det afgørende at alle fakta om sagen kommer på bordet i en fart.”

De to faktafejl i Molslinjens redegørelse til Ole Birk Olesens ministerium handler for det første om, at Molslinjen oplyste, at t-foil- stabilisator er skabt til sejlads på de store oceaner og egner sig mindre godt til dansk farvand, herunder Østersøen. Og for det andet om, at Express 1 har gjort ”tjeneste” i et sådant oceanhavn, nærmere bestemt Det Tasmanske Hav, hvor skibet aldrig har sejlet.

Kristian Pihl Lorentzens mail til transportministeren blev samtidig sendt til Venstres gruppeformand Karen Ellemann og partisekretær Claus Richter. At også Venstres partitop bliver involveret indikerer dels, at Kristian Pihl Lorentzen finder sagen alvorlig – og dels, at han kort før et valg har brug for rygdækning for at kunne agere frit over for en minister fra et andet parti.

Også kritik fra R og EL

Transportordfører Andreas Steenberg (R) er også bekendt med, at Molslinjen fredag gav Transportministeriet ukorrekte oplysninger i sagen om Express 1’s t-foil-stabilisator.

– Jeg er ikke imponeret over Molslinjens start på Bornholm, og det her imponerer heller ikke. Jeg vil opfordre ministeren til at indkalde os til et møde, hvor vi kan drøfte sagen, siger han.

Hos Enhedslisten er heller ikke transportordfører Henning Hyllested tilfreds.

– At Molslinjen forklarer sig på falske præmisser om, at t-foilen ikke er beregnet til et farvand som Østersøen, men kun til store oceaner, tyder på, at Molslinjen godt ved, den er gal, og så opfinder en begrundelse om, at stabiliseringsaggregatet slet ikke er beregnet til Østersøen, siger han.

– Sådan noget er dumt, da det hurtigt kan efterprøves ved at spørge nogle eksperter. Og sådan noget er et dårligt udgangspunkt for den dialog og det samarbejde, der skal være om en færgerute som den til Bornholm. Molslinjen har lidt et troværdighedsknæk, siger Henning Hyllested.