En million ekstra til udvikling af Aakirkeby

Aakirkeby træder et stort skridt nærmere virkeliggørelsen af den planlagte områdefornyelse hvis økonomiudvalget i aften godkender det byfornyelsesprogram, som er udarbejdet af BRK og styregruppen i Aakirkeby.

Programmet indeholder en femårsplan der blandt andet sigter på etablering af medborgerhus, nye boformer og fælles aktiviteter og byrum i Aakirkeby.

Tiltaget, der afvikles sideløbende med lignende projekter i Nexø og Rønne, tog det første skridt mod realisering da kommunalbestyrelsen i 2017 afsatte 400.000 kroner til opstarten i form af borgerinddragelse.

Efter sommerens idéindsamling og efterfølgende og workshops er der nu udarbejdet en 36 sider lang programbeskrivelse af områdefornyelsesprojektet, og det er idéerne i dette program der skal skubbes videre gennem den politiske proces.