Stigende børnetal i Aakirkeby: Kommunen øger antallet af dagplejere

Bornholms Regionskommune søger endnu en dagplejer til Aakirkeby, og det kan dårligt tolkes som andet end, at børnetallet i området er stigende.

– Det er rigtigt, bekræfter Lis Christensen fra kommunens pladsanvisning.

– Vi har ni dagplejere i Aakirkeby og omegn og søger en mere.

Børnehuset Trilobitten, som åbnede i 2014, huser i øjeblikket 24 vuggestuebørn og 61 børnehavebørn, men pladsanvisningen forventer at komme op på 70 børnehavebørn inden sommer.

– Der er en stigende tendens, og der er i øjeblikket flere børn i området, end vi kan optage med den nuværende bemanding, siger Lis Christensen.

Øget pres på pasningsområdet

Da der kom meget få ansøgere i første omgang, bliver stillingen som dagplejer nu genopslået. For at øge rekrutteringsgrundlaget åbner kommunen denne gang op for, at dagplejeren kan være bosat i Rønne.

– Vi ser som udgangspunkt helst, at dagplejeren bor i Aakirkeby, men hvis der ikke er nogen ansøgere, mener vi, at strækningen ind mod Rønne er det bedste alternativ, siger Lis Christensen.

Hun vil ikke gå så vidt som at kalde udviklingen i Aakirkeby for et decideret ”babyboom”, men både hun og leder af dagtilbud, Ann Rubæk-Nielsen, bekræfter, at der er stigende pres på pasningsområdet udenfor Rønne.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at der er et øget pasningsbehov for de 3-5-årige i Rønne, det har der været i mange år. Nu ser vi tendensen for efterspørgsel for de 0-3 årige brede sig til andre lokalområder, siger Ann Rubæk-Nielsen og peger på to oplagte forklaringer: Flere børnefødsler og øget tilflytning.

Ifølge befolkningsprognosen for 2019-2028 stiger antallet af børn i 0-5 års alderen i de kommende år, og det er en udvikling, som Ann Rubæk-Nielsen og Lis Christensen imødser med glæde.

– Det er dejligt. Det er sjovere at være dagtilbudsleder i en periode med stigende børnetal, siger Ann Rubæk-Nielsen.

Udfordringen er at følge med. Kommunen er ifølge dagtilbudsloven forpligtet til at imødekomme pasningsbehovet for 0-5-årige, men tilfældet i Aakirkeby viser, at det kan være svært at leve op til forpligtelsen.

– Vi skal udvide kapaciteten, eksempelvis i form af tilbygninger til eksisterende insitutioner. Det koster penge, så det er noget, politikerne skal tage stilling til, siger Ann Rubæk-Nielsen.

Vi holder øje med børnetallet

Morten Riis fra Enhedslisten sidder som formand for børne- og skoleudvalget og fortæller, at man løbende holder øje med udviklingen i børnetallet på Bornholm.

– Der snakkes om et børnehus på nordlandet og en børnehave mere i Rønne, og som det ser ud lige nun synes jegn det giver mest mening at beholde de to institutioner i Tejn og bygge nyt i Allinge. I forhold til Rønne forstår jeg godt forældrenes ønske om en mere permanent løsning end Trinbrættet, men det kommer nok først til at ske om et år. Vi har heller ingen aktuelle planer om at udvide børnehuset Trilobitten i Aakirkeby. Der håber vi at kunne klare os med ved at udvide antallet af dagplejere, siger Morten Riis.