Ministeriet vidste at færgen ikke har t-foil

Da Transportministeriet skrev kontrakt med Molslinjen om sejladsen til Bornholm, vidste ministeriet, at Molslinjen-skibene Express 1 og Max Mols ikke er udstyret med t-foil stabilisator. Dermed vidste Transportministeriet, at Molslinjen ville sejle mellem Rønne og Ystad uden en komponent, der gør sejlads i bølgegang mindre ukomfortabel for passagererne.

Det fremgår af den redegørelse, som Molslinjen fredag sendte til Transportministeriet.

Molslinjen skruer her tiden tilbage til Færgens klagesag mod ministeriet, efter at Færgen havde mistet kontrakten til Molslinjen i maj 2016. Også spørgsmålet om den fraværende t-foil stabilisator på Express 1 og Max Mols kom op undervejs i klagesagen, som Færgen endte med at tabe.

”Den 15. juni 2016 afsagde Klagenævnet for Udbud delafgørelse, i henhold til hvilken Danske Færger A/S’ klage over Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ikke blev tillagt opsættende virkning, og på baggrund heraf – og med fuld viden om, at Molslinjens skibe ikke var monteret med t-foils – indgik ministeriet herefter den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S om den samfundsbegrundede besejling af Bornholm”, skriver Molslinjen fredag i sin redegørelse til Transportministeriet.

Også et andet sted i sin redegørelse fortæller Molslinjen, at Transportministeriet kendte til den fraværende t-foil på Molslinjens skibe, da ministeriet skrev kontrakt om Bornholm med rederiet.

”Den 6. juni 2016 afgav Kammeradvokaten på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet et svarskift i klagesagen for Klagenævnet for Udbud. Heraf fremgår det, at ministeriet, Kammeradvokaten og den af ministeriet engagerede særlige skibskyndige konsulent, OSK-ShipTech, var bekendt med, at Express 1 og Max Mols ikke var udstyret med T-foils”, skriver Molslinjen også i fredagens redegørelse til Transportministeriet.

Fint på Kattegat uden t-foil

Da Færgens klage var under behandling, sendte Molslinjen den 7. juni 2016 med et brev til Kammeradvokaten endnu et stykke dokumentation for, at staten på dette tidspunkt var bekendt med, at Molslinjens færger ikke har t-foil. To uger senere skrev Transportministeriet kontrakt om Bornholm med Molslinjen.

”Dertil kommer, at der ikke skal installeres t-foils på Incat 112 meter (Express 1, red.) og Incat 91 meter (Max Mols, red.) for at opfylde anbefalingerne i ISO 2631 for at forbedre passagerkomforten, når skibet sejler i bølger, således som postuleret af klager”, skrev Molslinjen i et svar på Færgens påstand nummer 4: ”Molslinjen kan ikke opfylde krav til frekvens, overfartstid og miljøkrav på Rønne-Ystad”.

I brevet til Kammeradvokaten talte Molslinjen videre for, at t-foil ikke er nødvendig på Østersøen ved blandt andet at skrive, at rederiets skibe har klaret Kattegat fint uden t-foil.

”Incat 91 meter og Incat 112 meter har gennem mange års sejlads, blandt andet på Kattegat, bevist, at færgerne har et højt niveau for passagerkomfort. Det er derfor ikke nødvendigt at eftermontere t-foils på skibene. T-foils er primært udviklet til at dæmpe lange bølger, såkaldte oceanbølger, så t-foils skal ikke benyttes ved sejlads i Østersøen”, hedder det også.