Masser af ideer – men for få mennesker på klyngemøde

På et stormøde i foråret kom et hav af ideer frem for, hvordan lokalområderne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø kan styrke deres fire områder ved at arbejde sammen.

De fire byer, der har sluttet sig sammen i 4-Kløver-Klyngen, havde søndag inviteret til stormøde for at rykke skridtet videre – nemlig at få gang i de mange ideer. Forud for mødet var de mange ideer blevet sorteret i kategorier, og styregruppen havde glædet sig til et ligeså stort fremmøde som i foråret.

Til det første møde mødte mere end 70 mennesker op, og en lang række spændende ideer kom frem, blandt andet en indendørs skøjtehal, en veteranjernbane fra Rø til Klemensker, et helårs badelands-hotelkompleks i Klemensker, og ideer om fælles revy, oktoberfest og at samle sporten under én forening.

Men lidt for få havde fundet frem til det nye stormøde i Rø Medborgerhus søndag, konstaterede styregruppen.

– Det er superærgerligt, mente blandt andre Johnny Fagerlund, Klemensker, og medlem af styregruppen.

Klyngesamarbejdet er nemlig en gigantisk chance for de fire lokalsamfund til at få finansieret planer i større målestok.

– Andre steder har man fået støtte til projekter op til 10 millioner kroner. Derfor er det ærgerligt, at flere ikke er med i dag, mener Johnny Fagerlund.

– Vi kan drive det rigtigt, rigtig vidt, hvis vi smøger ærmerne op, og der sker ikke noget på midtøen, hvis vi ikke selv gør noget, mener han.

De, der var mødt frem, var dog mere end aktive, og udover alle de mange ideer, der allerede er lagt frem, blev der på mødet stiftet 12 nye grupper, og der blev gjort status over, hvor langt klyngesamarbejdet er nået indtil nu.

Hvorfor er det nødvendigt?

Jørgen Hammer, Nyker, ridsede op, hvorfor klyngesamarbejdet overhovedet er nødvendigt.

– Fordi vores samfund er under forvandling. Vi er gået fra, at 70 procent var beskæftigede med landbrug og fiskeri, til det i dag kun er 8 procent. Det har berørt bosætningen inde på øen.

Samtidig sker der en centralisering af både erhverv og af det offentlige, hvor de små samfund inde på øen mister både skoler og butikker. Overlevelsen ligger i at arbejde sammen, mener Jørgen Hammer

– Det virker helt rigtigt, at når vi begynder at miste de ting, der hører til et normalt levende samfund, så er måden at rykke sammen, og ikke se hinanden som konkurrenter, men som partnere. Vi skal finde sammen for at klare os, mener han.

Vivi Granby, regionskommunen, opfordrer til 4-Kløver-Klyngen tænker i ideer, hvor mange får glæde af det, der igangsættes, og at tænke i, hvad det er for fonde, der står bag klyngeprojektet. Blandt andre DGI.

Hvad skal være den røde tråd?

Karsten Eriksen fra styregruppen var en smule skuffet efter mødet.

– På det første møde var vi 70 mennesker. Så vi har et gab mellem de mange ideer og dem, der skal føre dem ud i livet. Der mangler noget interesse og opbakning, mener han.

Han mener også, der skal arbejdes med at finde en vision med klyngeprojektet.

– Jeg savner lidt den røde tråd. Hvad er det, vi gerne vil have penge til? Og hvordan kommer vi videre. Der skal arbejdes strategisk med det og med de store ting, der skal gøre det interessant at flytte til klyngeområdet, mener Karsten Eriksen.

Men det betyder ikke, at det ikke var et godt møde søndag, understreger han.

– Det her er også godt. Det skaber fællesskab, men jeg mener også, vi skal have et bud på en strategi.

På mødet kom et bud på at ”sundhed, bevægelse og glæde” kunne være en fælles værdi for de fire klyngebyer.

Et godt møde

Lene Havtorn Larsen mener derimod ikke, der er grund til bekymring. Den store vision behøver ikke at være på plads endnu.

– Det var et rigtigt godt møde. Der er masser af engagement og ideer, folk vil sætte igang. Først og fremmest skal klyngebyerne være et sted, folk kan li’ at bo, og vi skal slet ikke have den store vision endnu.