– Klimaforandringer er et vilkår for alle

Vintre med mere sne, storme med større kraft og oversvømmelser på den lavtliggende del af Bornholm er nogle af de konsekvenser, klimaforandringerne kan have her på øen, med mindre udviklingen vender. Uanset hvor man bor, er det noget, man bliver nødt til at forholde sig til, for det påvirker os alle. Det var et af de budskaber meteorolog Jesper Theilgaard havde med, da han søndag eftermiddag holdt foredrag i Galleri Rasch i Rønne.

– Klimaforandringer er et vilkår for os alle, uanset om man bor på Bornholm eller andre steder i verden. Vi bliver påvirket, hvor som helst, sagde Jesper Theilgaard til Bornholms Tidende inden foredraget og tilføjede, at nogle er mere udsatte end andre.

For eksempel truer stigende vandstande i havene ikke den højtliggende del af Bornholm, hvorimod de godt kan udgøre et problem på den lavtliggende del af øen. Dermed ikke sagt, at bornholmere langs klippekysten går fri.

Kuldefrembrud fra øst

Stigende vandstand er ikke den eneste konsekvens ved klimaforandringer og stigende temperaturer i havene. Varmere havvand kan både give mere sne og voldsommere storme.

Snerige vintre kan ifølge Jesper Theilgaard være et udslag af, at temperaturen i havet fortsat er varm.

– Den er en til to grader varmere end normalt i øjeblikket. Så kommer der et kuldefrembrud fra øst hen over vinteren, så har vi balladen, forklarede han.

Med hensyn til blæsevejr, så er det ikke sådan, at det kommer til at blæse mere på grund af klimaforandringerne, men når det blæser, kan det blive mere voldsomt. Igen skal forklaringen findes i havtemperaturen.

– Stormene vil have noget mere potentiale til at blive stærkere, forstået på den måde at havvandet er en kilde til energi, og derfor er der en større energimængde til rådighed, når stormene passerer. Det er noget, vi kender fra de tropiske orkaner, og det gør sig dybest set også gældende for vores. Jo varmere vand desto mere energi, sagde Jesper Theilgaard, som var inviteret af Enhedslisten Bornholm.

Sommer vakte bekymring

Det var ikke uden grund, at Jesper Theilgaard satte klimaforandringerne i forbindelse med Bornholm under sit besøg. For det første havde Enhedslisten Bornholm kaldt arrangementet Klippeøen i klimaforandringernes tid, og for det andet har han konstateret, at jo tættere det er på en, desto mere årvågen bliver man.

Sommerens hedebølge og tørke var et glimrende eksempel. Selv om folk måske nød varmen, var der mange, som spurgte sig selv, om sommervejret mon var et udslag af klimaforandringer.

– Det har i særdeleshed været med til at skærpe opmærksomheden. Jeg tror, at sommeren er en af grundene til, at jeg har så meget at lave i øjeblikket, fortalte Jesper Theilgaard.

Alligevel når han ikke så mange mennesker, som han godt kunne tænke sig. Da han var vejrvært på DR, havde han kontakt til 600.000 danskere på en gang. Det når han aldrig med sine foredrag.

– Men så må jeg så de frø, der er at så og så håbe, at det spreder sig. Det er nu en gang de vilkår, der er, sagde han.