OVERBLIK: Vejen til en rigsretssag

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger søndag, at han “ultimativt” er klar til at støtte en rigsretssag mod partiets næstformand, Inger Støjberg.

Han siger til Jyllands-Posten og skriver på Facebook, at det vil være aktuelt, hvis en advokatundersøgelse ikke har en klar konklusion til januar.

Det vil være Folketinget, der med hjælp fra en uvildig advokatvurdering skal tage stilling til sagen efter nytår.

Instrukskommissionen kom 14. december med en delberetning i sagen, der handler om en instruks fra 2016. Det er besluttet, at uvildige advokater skal vurdere rapporten og en eventuel rigsretssag mod den nuværende næstformand i Venstre, Inger Støjberg.

Hun var udlændinge- og integrationsminister på daværende tidspunkt og blev i sagen advaret om, at det var klart ulovligt at adskille asylpar og har vildledt Folketinget, lyder konklusionen i delberetningen.

En rigsret er en domstol, der dømmer i sager, hvor ministre er anklaget for ulovlig embedsførelse.

Læs mere her:

* Ministre skal tjene folket og svare på en sand og fyldestgørende måde, hvilket kaldes ministeransvar. Ordet minister kommer af latin og betyder tjener.

* Det er op til et politisk flertal, om en politiker skal indbringes for en rigsretssag. Det kan ske, hvis vedkommende har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har handlet i strid med loven.

* Hvis der er mistanke om, at en minister har handlet i strid med loven, kan der nedsættes en undersøgelseskommission af et flertal i Folketinget.

* Når den har undersøgt sagen og skrevet en beretning, skal den behandles af Folketinget. Et udvalg i Folketinget behandler den og vurderer, om der er grundlag for at drage en minister til ansvar.

* Kommissioner ser typisk på hændelsesforløb og ikke skyldsspørgsmål. Folketinget kan derfor spørge uvildige, eksterne advokater til råds for at få en vurdering af sagen.

* Det er til sidst op til Folketinget, om rigsretten skal nedsættes.

* En rigsret kan bestå af op til 15 højesteretsdommere og et tilsvarende antal politisk valgte medlemmer, som Folketinget udpeger. De er med for at sikre, at den politiske sagkundskab også tæller med.

* Medlemmerne af rigsretten sidder i seks år. Hvis der ikke føres nogen sager, har de ingen aktiv rolle.

* Siden oprindelsen i 1849 er det kun sket fem gange, at Folketinget har rejst tiltale mod en minister i form af en rigsretssag. Tre ud af fem sager er endt i frifindelse.

* Den seneste sag var mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K). Han blev idømt fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid i 1995 for at have hindret tamilske flygtninge i at få deres familier til Danmark.

Kilde: Folketinget.

/ritzau/