Naturforening: Historisk aftale sikrer rensning af giftgrunde

Naturen har fået en central plads i finansloven for 2020.

Vild natur skal have mere plads, giftgrunde i Vestjylland skal renses, og klimaskadelig landbrugsjord skal omdannes.

Hos Danmarks Naturfreningsforening er man yderst positiv over for aftalen, som søndag eftermiddag er blevet præsenteret i Finansministeriet.

– Det her er for naturen en historisk vigtig aftale, fordi den afsætter et stort og vigtigt beløb til, at vi får mere vild natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Der afsættes 888 millioner kroner til udbredelse af vild natur, hvor dyreliv og planter får lov at passe sig selv. Formålet er blandt andet at give truede arter bedre betingelser for at overleve.

Desuden er rensning af svært forurenede grunde noget, som Danmarks Naturfredningsforening i mange år har ventet på.

Der afsættes 630 millioner kroner til dette.

Pengene skal gå til ti konkrete områder, der betegnes som “generationsforurening”. De giftige områder har ligget brak i årtier.

– De udgør en tikkende bombe for vores havnatur, vandmiljø og for vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding.

– Så det her er en virkelig vigtig, grøn finanslov, der tager et massivt ryk i den rigtige retning set fra naturens og miljøets side.

Høfde 42 i Vestjylland er et af de steder, der skal renses. Høfde 42 er et område på Harboøre Tange, der blev forurenet af Cheminovas produktion af pesticider i 1950’erne og 60’erne.

Et andet kendt eksempel, der skal renses, er Kærgård Plantage, der er forurenet af spildevand fra Grindstedværket.

Det er regionerne, der skal stå for oprensningen. Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) fortæller, at regionerne længe har været i dialog med Folketingets partier om problemet med gamle giftgrunde.

Danske Regioner har tidligere vurderet, at oprydningen vil løbe op i samlet 2,7 milliarder kroner. Men med de 630 millioner kroner kan man komme godt i gang med arbejdet, siger Stephanie Lose.

– Det er en milepæl, at de her store forureninger nu kan blive adresseret.

– Rundt omkring har giftgrundene givet usikkerhed og utryghed, og der har været et stort ønske om at få taget hul på oprydningen, siger hun.

Før arbejdet går i gang, skal projekterne i udbud rundt om i landet, og der skal laves detaljerede planer for opgaven.

– Det arbejde er vi klar til at gå i gang med i regionerne, og derfor vil man i de kommende år se, at forureningerne gradvist mindskes for til sidst forhåbentlig at forsvinde helt, siger Stephanie Lose.

Foruden midler til mere vild natur og rensning af giftgrunde er der i finansloven afsat 600 millioner kroner til, at lavbundsjorder i landbruget kan tages ud af produktion og omdannes til enge, skove og anden natur.

/ritzau/