Finanslov sætter 630 millioner af til rensning af giftgrunde

Udover en række tiltag, der har til formål at styrke dansk økonomi, indeholder den aftale om en finanslov for 2021, som regeringen og dens støttepartier har indgået, også penge til en række tiltag orienteret mod miljøet.

Blandt andet indeholder aftalen 630 millioner kroner til at rense nogle af de giftgrunde, der er kendt som generationsforurening. Det fremgår af aftale-teksten, der er lagt ud på Finansministeriets hjemmeside.

Generationsforurening dækker over gamle forurenede områder flere steder i landet. Et ofte omtalt eksempel er Høfde 42 ved Harboøre Tange.

Høfde 42 er et af tre områder på Harboøre Tange, der i dag er forurenet af kemivirksomheden Cheminovas produktion af pesticider i 1950’erne og 60’erne.

Et andet eksempel er den forurening, der har været fra Grindstedværket såsom ved Kærgård Klitplantage.

Udover rensningen af giftgrunde er der også sat i alt 660 millioner kroner af til, at staten fra 2021 til 2024 kan købe kulstofrig landbrugsjord. Det svarer til 165 millioner kroner om året.

– Ved at udtage lavbundsjorder og genoprette naturlig vandstand på områderne reduceres udledningen af drivhusgasser, står der i finanslovaftalen.

– For de afsatte midler kan der udtages cirka 5000 hektar landbrugsjorder, hvilket skønnes at bidrage med en samlet klimaeffekt på knap 75.000 tons CO2 i 2030.

/ritzau/