OVERBLIK: Første mink-advarsler kom for måneder siden

Torsdag eftermiddag er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om, hvorfor han og regeringen ikke tidligere advarede Folketinget om, at mutationer i mink var et problem.

Ifølge sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund “læner ministeren sig op ad en næse”. Ikke mindst, fordi truslen fra minkmutationer af covid-19 først blev præsenteret i november.

Få et overblik over tidslinjen for advarsler – som beskrevet i en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet – her:
* April 2020:
Den første smitte med covid-19 i mink bliver konstateret i Holland.

* Juni 2020:
Det første tilfælde af covid-19 i mink bliver konstateret i Danmark, nærmere bestemt Hjørring Kommune.

Smittede mink skal slås ned.

* Juli 2020:
7. juli skifter regeringen strategi, så smittede mink ikke længere skal slås ned. Der skal i stedet tages forholdsregler.

* September 2020:
7. september skriver Sundhedsstyrelsen i et notat til Sundheds- og Ældreministeriet, at foreløbige undersøgelser viser, at “den unikke minkvariant fortsat udvikler mutationer”. Og at mutationerne rammer den del af virus, som vacciner bliver rettet mod.

15. september udarbejder Fødevarestyrelsen et notat, hvoraf det fremgår, at der er risiko for spredning fra mink til mennesker, og at Statens Serum Institut (SSI) “anfører, at der fortsat sker betydende genetiske ændringer i minkvarianten, der vækker bekymring for fremtidig human immunitet”.

21. september modtager Sundheds- og Ældreministeriet et notat fra SSI lavet 18. september. Heraf fremgår det, at “risikoen for, at der opstår nye mutationer er meget stor, idet virus vil prøve at tilpasse sig minks luftveje”.

I notatet står også: “Den fortsatte udvikling af virus i mink med flere og flere mutationer i spikeproteinet og spredning ved videresmitte til mennesker i Danmark kan derfor udgøre en potentiel fare for folkesundheden”.

Det bliver forelagt fødevareministeren 22. september.

27. september skriver Sundhedsstyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriet, at tiltagene for at inddæmme smitten på minkfarme “ikke har været tilstrækkelige”.

* Oktober 2020:

1. oktober beslutter regeringen, at alle smittede mink og mink på farme inden for 7,8 kilometer af smittede mink skal slås ned.

26. oktober advares Folketinget skriftligt via Miljø- og Fødevareudvalget om, at der er bekymrende mutationer af virus i mink.

* November 2020:
3. november skriver SSI i en risikovurdering, at “en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner”.

4. november meddeler regeringen, at alle mink i Danmark skal slås ned.

/ritzau/