Minister om halvering af trafikdrab: Det er meget ambitiøst

Færdselssikkerhedskommissionen har onsdag fremlagt en handlingsplan, hvor målsætningen er, at antallet af trafikdræbte som minimum skal halveres til 90 om året senest i 2030.

Handlingsplanen skal være et redskab til de beslutningstagere og aktører, der arbejder med at forbedre trafiksikkerheden.

En af dem er transportminister Benny Engelbrecht (S). Han har tidligere ytret et ønske om at få antallet af dræbte i trafikken ned, men han springer ikke med det samme med på den ambitiøse målsætning.

– Det er meget ambitiøst og godt at have en flot målsætning om at nedbringe antallet af dræbte på vejene markant. Det kan jeg ikke være uenig i, men det kan være svært at have måltal at arbejde med.

– Jeg kan ikke konkludere efter at have skimmet kommissionens rapport og anbefalinger, om det er tilstrækkeligt til at nå i mål med den målsætning.

– Derfor vil jeg selvfølgelig gå i gang nu med at se på anbefalingerne, og hvad det kan omsættes til af handling, siger Benny Engelbrecht.

Han hæfter sig ved handlingsplanens fem fokusområder, som “harmonerer med, at det er der, indsatsen især skal lægges, hvis vi skal nedbringe antallet af dræbte”.

De fem fokusområder er eneulykker, frontalkollisioner, krydsulykker, lette trafikanter og unge bilførere.

Benny Engelbrecht ser kommissionens handlingsplan som et samlet forslag, der skal indgå i arbejdet med færdselssikkerhed i de kommende år.

/ritzau/