Minister om halvering af trafikdrab: Det er meget ambitiøst

Færdselssikkerhedskommissionen har onsdag fremlagt en handlingsplan, hvor målsætningen er, at antallet af trafikdræbte som minimum skal halveres til 90 om året senest i 2030.

Handlingsplanen skal være et redskab til de beslutningstagere og aktører, der arbejder med at forbedre trafiksikkerheden.

En af dem er transportminister Benny Engelbrecht (S). Han har tidligere ytret et ønske om at få antallet af dræbte i trafikken ned, men han er ikke meget for at sætte et præcist tal på.

– Det er meget ambitiøst og godt at have en flot målsætning om at nedbringe antallet af dræbte på vejene markant. Det kan jeg ikke være uenig i, men det kan være svært at have måltal at arbejde med.

– Jeg kan ikke konkludere efter at have skimmet kommissionens rapport og anbefalinger, om det er tilstrækkeligt til at nå i mål med den målsætning.

– Derfor vil jeg selvfølgelig gå i gang nu med at se på anbefalingerne, og hvad det kan omsættes til af handling, siger Benny Engelbrecht.

Han hæfter sig ved handlingsplanens fem fokusområder, som “harmonerer med, at det er der, indsatsen især skal lægges, hvis vi skal nedbringe antallet af dræbte”.

De fem fokusområder er eneulykker, frontalkollisioner, krydsulykker, lette trafikanter og unge bilførere.

Benny Engelbrecht ser kommissionens handlingsplan som et samlet forslag, der skal indgå i arbejdet med færdselssikkerhed i de kommende år.

Et af forslagene er øget brug af automatisk fartkontrol, og det er det oplagte sted at gribe ind, hvis man vil nedbringe antallet af trafikdræbte.

Det siger Mogens Fosgerau, professor i trafikøkonomi på Københavns Universitet.

– Sagen er, at vi har meget lidt automatisk hastighedskontrol i Danmark. Det er ret svært at finde lande, som ligger under Danmark, så det er en oplagt ting at gøre.

– Man kan få hastigheden ned, hvis man kontrollerer noget mere, og det er den vigtigste faktor i forhold til uheld og dødsfald. For jo hurtigere, man kører ind i noget, jo farligere er det, siger Mogens Fosgerau.

Han peger desuden på, at der ikke er evidens for, at kampagner til at højne bilisters opmærksomhed har en større effekt på ulykkestal.

Benny Engelbrecht siger, at han har noteret, at kommissionen og flere partier ønsker øget fartkontrol.

/ritzau/