Sundhedsstyrelsen advarede i september om mink-mutation

Sundhedsstyrelsen oplyste allerede 7. september om, at covid-19 mutationer i mink kunne påvirke vacciner, fremgår det af redegørelse fra Fødevareministeriet. Fødevareministeren blev ikke advaret.

Det var netop mutationer af covid-19 i mink, der var afgørende for, at regeringen 4. november besluttede, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Her meddelte regeringen, at der var fundet mutationer af covid-19 i mink, der potentielt kunne hæmme vacciners effektivitet.

– Det bemærkes, at de foreløbige genetiske undersøgelser fra minkbesætning nummer fire viser, at den unikke minkvariant fortsat udvikler mutationer i det område af virus, som koder for “spike-proteinet”, og som samtidig er en del af virus, som en lang række internationale vaccinekandidater er rettet imod, skrev Sundhedsstyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriet.

Ifølge redegørelsen fremgik det også af notatet, at det ikke kunne udelukkes, at mink smittede mennesker.

Notatet blev den 8. september også sendt til Miljø- og Fødevareministeriet.

– Dette notat er ikke forelagt fødevareministeren, står der i redegørelsen.

/ritzau/