Styrelse forsøgte at advare om mangel på lovgrundlag

Fødevarestyrelsen forsøgte kort før et pressemøde 4. november at advare om, at der ikke var grundlag i loven til at aflive alle mink i Danmark herunder raske mink og mink udenfor risikozonen.

Det fremgår af en redegørelse om forløbet, som er offentliggjort onsdag.

Fødevarestyrelsen blev henvist til en kontaktperson i Justitsministeriet, men det er uklart, om advarslen strandede der.

Mogens Jensen (S) trak sig tidligere onsdag som fødevareminister. Han kritiserer, at regeringen ikke fik besked på, at der ikke var lovgrundlag for at aflive alle mink.

Den endelige beslutning blev truffet dagen før pressemødet på et møde i regeringens udvalg, der koordinerer dens politik.

– Jeg finder det kritisabelt, at regeringen ikke i forbindelse med drøftelsen i Koordinationsudvalget 3. november 2020 bliver oplyst om, at der kan være et hjemmelsproblem, siger han i et vedlagt notat.

Han fik selv kendskab til, at der ikke var grundlag i loven for at aflive alle mink lørdag 7. november om eftermiddagen.

Rapporten bærer præg af helt grundlæggende svigt i embedsværket. Justitsministeriet konkluderer, at myndighedernes ageren må anses for en “tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer”.

Efter at have læst redegørelsen har SF mistet tilliden til departementschef Henrik Studsgaard i Fødevareministeriet, men det er ikke en beslutning, som støttepartier har indflydelse på.

/ritzau/