Justitsminister afviser grundlovsbrud i sag om minkaflivning

Myndighederne har pligt til at sikre borgerne, når man laver så vidtgående indgreb som aflivningen af mink.

Men i minksagen har myndighederne ikke levet op til det. Det fastslår Justitsministeriet i en notits, der er en del af redegørelserne om minksagen.

Her konkluderer Justitsministeriet, at myndighedernes ageren må anses for en “tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer”.

– Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt, står der i notitsen.

Der er dog ikke tale om et decideret grundlovsbrud, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

– Det er bestemt ikke noget, der er kønt, men Grundloven er ikke brudt.

Spørgsmål: Så kan du på baggrund af de her redegørelser fuldstændig afvise, at der er sket grundlovsbrud i sagen om aflivningen af mink uden for risikozonerne?
– Jeg mener ikke, at Grundloven er brudt. Men vi har haft et hjemmelsproblem, og der er begået et række fejl, siger Nick Hækkerup.

Spørgsmål: Så når flere partier taler om, at der er sket brud på grundloven, så kan man altså sige på baggrund af de her redegørelser, at det passer ikke?
– Man kan i hvert fald sige, at det, der er redegjort for her, er, at der er et hjemmelsproblem, der er skrevet og kommunikeret uklart. Men opfattelsen af, at det skulle kvalificere sig til et grundlovsproblem, deler jeg simpelthen ikke, siger ministeren.

Det har både fået kritik, at regeringen og myndighederne har handlet uden lovgrundlag. Regeringen og Fødevarestyrelsen har også været sene til at orientere minkavlerne om, at der ikke var lovgrundlag for aflivningen af alle mink.

Derudover er der fortsat heller ikke en aftale på plads, der sikrer minkavlerne en juridisk klarhed over, hvad de har krav på af erstatning eller kompensation.

I notitsen skriver Justitsministeriet om de “forvaltningsretlige normer”, at de har “til formål at sikre borgerne mod retstab og yde grundlæggende garantier mod uberettigede indgreb fra myndighederne”.

/ritzau/