Forvaltningsretslige normer blev tilsidesat i mink-sag

Myndighederne har pligt til at sikre borgerne, når man laver så vidtgående indgreb som aflivningen af mink.

Men i minksagen har myndighederne ikke levet op til det. Det fastslår Justitsministeriet i en notits, der er en del af redegørelserne om minksagen.

Her konkluderer Justitsministeriet, at myndighedernes ageren må anses for en “tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer”.

– Justitsministeriet finder således efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt, står der i notitsen.

Det har både fået kritik, at regeringen og myndighederne har handlet uden lovgrundlag. Regeringen og Fødevarestyrelsen har også været sene til at orientere minkavlerne om, at der ikke var lovgrundlag for aflivningen af alle mink.

Derudover er der fortsat heller ikke en aftale på plads, der sikrer minkavlerne en juridisk klarhed over, hvad de har krav på af erstatning eller kompensation.

I notitsen skriver Justitsministeriet om de “forvaltningsretlige normer”, at de har “til formål at sikre borgerne mod retstab og yde grundlæggende garantier mod uberettigede indgreb fra myndighederne”.

/ritzau/