Organisationer: Forslag til epidemilov giver alt for stor magt

Epidemiloven er blevet kritiseret for at give vidtgående beføjelser til regeringen i håndteringen af coronaepidemien.

I regeringens forslag til en ny udgave af loven rettes der dog ikke op på den forskydning af magten, der er sket med den eksisterende lov.

Det vurderer flere organisationer om lovforslaget om en ny epidemilov.

Jacob Mchangama, direktør i den juridiske tænketank Justitia, er bekymret for retssikkerheden.

– Beføjelserne sætter almindelige retssikkerhedsgarantier og frihedsrettigheder ud af spil. Der mener vi, det er afgørende, at sådan en beslutning har demokratisk forankring, siger han.

Også hos Det Etiske Råd erklærer man sig “stærkt bekymret”, fordi epidemiloven “passerer uden om den vanlige demokratiske proces”.

– Rådet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at regeringen – uagtet beføjelserne fordeles på flere ministre – får egenhændige beføjelser til at indføre forsamlingsforbud, til at tvangsbehandle, vaccinere eller isolere borgere, lyder det i et høringssvar.

Retspolitisk Forening skriver i sit høringssvar, at man finder lovforslaget “meget problematisk”.

– Nødvendigheden af at lave en helt ny epidemilov savner sundhedsfagligt belæg, hedder det.

Epidemiloven blev i al hast vedtaget i marts. Den gav blandt andet sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mulighed for via dekret at indføre forsamlingsforbud og i sidste ende tvinge borgere til at lade sig vaccinere eller gå i karantæne.

Loven gælder frem til 1. marts, og forslaget til en ny er derfor sendt i høring.

Samtlige partier ønsker dog at stække sundhedsministerens magt.

Fristen for at parter kan komme med indspark i form af høringssvar, udløber fredag. Tre af dem, der har meldt ind, er altså Retspolitisk Forening, Det Etiske Råd og Justitia.

Justitia har tidligere foreslået, at der oprettes et særligt covid-19-udvalg, hvor der kan hentes mandat fra Folketinget, når de mest vidtgående beslutninger skal træffes.

– Det skulle bestå af repræsentanter fra Folketingets partier og organiseres, så det hurtigt kunne træde sammen og være beslutningsdygtigt, siger Jacob Mchangama.

Stort set samme model har SF også foreslået. Partier mener, at epidemiloven lider af “kraftigt demokratisk underskud”.

– Det er vi simpelthen nødt til at gøre op med og starte forfra, lød det torsdag fra formand Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/