Brexit nærmer sig for briter i Danmark

Briter, der bor i Danmark, skal søge nye opholdspapirer for at kunne bevare deres rettigheder. Det skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på Twitter.

Storbritannien er officielt trådt ud af EU tidligere på året men til nytår udløber den aftalte overgangsperiode. Og så mister briter i Danmark mange af de rettigheder, de har haft på grundt af medlemskabet i EU.

– Til britiske statsborgere i Danmark: Husk at der nu skal søges om nye opholdspapirer, for at bevare nogenlunde de samme rettigheder i Danmark som man har haft som EU-borger, skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Derfor sender Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, nu et orienteringsbrev ud til alle briter, der er bosiddende i Danmark, samt familiemedlemmer til britiske statsborgere.

Ifølge Danmarks Statistik er der omkring 15.000 britiske statsborgere bosiddende i Danmark.

Briter, der har fået lovligt ophold i Danmark inden nytår vil skulle søge om en ny opholdsstatus for at beholde en del af deres eksisterende rettigheder. Det kan de dog være nogenlunde sikre på at kunne, da Storbritannien og EU har indgået et aftale, der i store træk beskytter hinandens statsborgere.

– I henhold til udtrædelsesaftalen vil du fortsat have mulighed for at udøve dine rettigheder, som hidrører fra EU-retten i Danmark. Dette betyder, at du fortsat kan bo, arbejde eller studere i Danmark på samme vilkår som hidtil, skriver styrelsen i orienteringsbrevet.

Efter overgangsperioden vil briter i Danmark samtidigt skulle bære dokumentation for, at de må opholde sig i landet under den særlige aftale med EU.

– Hvis du lever op til betingelserne i udtrædelsesaftalen, udsteder SIRI et opholdskort, der dokumenterer din opholdsret i Danmark. Opholdskortene er gyldige i henholdsvis fem år (tidsbegrænset ophold) og ti år (tidsubegrænset ophold), skriver styrelsen.

For de briter, der ikke opnår lovligt ophold før nytår, skal de nu igennem den samme proces som borgere uden for EU.

– Britiske statsborgere, som ikke har taget lovligt ophold i Danmark og udøvet deres ret til fri bevægelighed inden den 31. december 2020, skal søge om opholdstilladelse som tredjelandsstatsborgere – efter udlændingelovens regler, skriver SIRI.

/ritzau/