Regeringen vil flytte CO2-udslip uden for landegrænsen

I de politiske transportforhandlinger, der nærmer sig den afgørende fase, lægger regeringen op til at satse stort på et tiltag, der risikerer at øge klodens samlede klimabelastning.

Det vurderer en professor og en lektor, der begge beskæftiger sig med energiplanlægning. De udtaler sig på baggrund af et udkast til en politisk aftale. Det skriver Information, der er i besiddelse af udkastet.

Af udkastet fremgår, at Danmark i de kommende år skal bruge flere biobrændstoffer i bilmotorerne for at mindske fossildrevne bilers CO2-udledning.

Problemet er, at de såkaldte førstegenerations-brændstoffer primært produceres af raps, soja og sukker.

For at producere de afgrøder vil der oftest skulle dyrkes på andre arealer i udlandet.

Dermed øger Danmark efterspørgslen efter at rydde regnskov og vådområder til skade for klimaet. Det forklarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

– Det her peger ikke ind i fremtiden – det peger ind i fortiden. Det øger drivhusgasbelastningen, ikke mindsker den. Jeg begriber ikke, at man i forhandlingerne ikke har fået sådan nogle tidsler ud, siger han.

/ritzau/