Regeringen vil flytte CO2-udslip uden for landegrænsen

I et udkast til en politisk transportaftale lægger regeringen op til, at der fra 2025 skal fastsættes krav om, at hele den globale udledning fra biobrændstoffernes tælles med i klimaregnskabet.

Men netop regeringens eget forslag om at satse stort på biobrændstoffer risikerer at øge klodens samlede klimabelastning.

Det vurderer en professor og en lektor, der begge beskæftiger sig med energiplanlægning.

Det skriver Information, der er i besiddelse af udkastet.

Af udkastet fremgår, at Danmark i de kommende år skal bruge flere biobrændstoffer i bilmotorerne for at mindske fossildrevne bilers CO2-udledning.

Problemet er, at de såkaldte førstegenerations-brændstoffer primært produceres af raps, soja og sukker.

For at producere de afgrøder vil der oftest skulle dyrkes på andre arealer i udlandet.

Dermed øger Danmark efterspørgslen efter at rydde regnskov og vådområder til skade for klimaet. Det forklarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

– Det her peger ikke ind i fremtiden – det peger ind i fortiden. Det øger drivhusgasbelastningen, ikke mindsker den. Jeg begriber ikke, at man i forhandlingerne ikke har fået sådan nogle tidsler ud, siger han til Information.

Enhedslisten og De Radikale, som er blandt S-regeringens støttepartier, er skuffet over det nuværende udkast fra regeringen. Problemet skubbes til udlandet, mener klimaordfører Ruben Kidde (R).

– Vi har gjort helt klart, at det er en showstopper for os, hvis man skulle lave et CO2-fortrængningskrav, der i virkeligheden skaber flere globale udledninger, end hvis vi ikke gjorde noget, siger han til Ritzau.

For De Radikale er det vigtigt, at der i beregningerne tages højde for den globale klimapåvirkning.

– Jeg lægger en hård tone an, fordi jeg mener, at det er noget, regeringen skal komme os i møde på, hvis fortrængningskravet skal med i en endelig aftale på transportområdet.

Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, mener, at biobrændstofferne kan være en god måde at skubbe til omstillingen, inden der er helt grønne drivmidler.

I S-forslaget lægges der op til, at kun en fjerdedel af biobrændstofferne skal være andengenerations. Det er blandt andet restprodukter fra landbruget, halm og skovflis. Det vurderes at være bedre for klimaet.

Ifølge bilaget til udkastet er det ikke muligt at øge andelen af de nyere og bedre biobrændstoffer, “da udbuddet er begrænset”.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) vil over for avisen ikke kommentere udkastet, men skriver i et skriftligt svar:

– Men jeg vil gerne understrege, at regeringen er helt enig i, at vi skal sikre, at de biobrændstoffer, vi fremmer, reelt er bæredygtige – og det er et af de områder, hvor jeg håber på at finde en god fælles løsning i forhandlingerne.

/ritzau/