Regeringen vil flytte CO2-udslip uden for landegrænsen

I et udkast til en politisk transportaftale lægger regeringen op til, at der fra 2025 skal fastsættes krav om, at hele den globale udledning fra biobrændstoffernes tælles med i klimaregnskabet.

Men netop regeringens eget forslag om at satse stort på biobrændstoffer risikerer at øge klodens samlede klimabelastning.

Det vurderer en professor og en lektor, der begge beskæftiger sig med energiplanlægning.

Det skriver Information, der er i besiddelse af udkastet.

Af udkastet fremgår, at Danmark i de kommende år skal bruge flere biobrændstoffer i bilmotorerne for at mindske fossildrevne bilers CO2-udledning.

Problemet er, at de såkaldte førstegenerations-brændstoffer primært produceres af raps, soja og sukker.

For at producere de afgrøder vil der oftest skulle dyrkes på andre arealer i udlandet.

Dermed øger Danmark efterspørgslen efter at rydde regnskov og vådområder til skade for klimaet. Det forklarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

– Det her peger ikke ind i fremtiden – det peger ind i fortiden. Det øger drivhusgasbelastningen, ikke mindsker den. Jeg begriber ikke, at man i forhandlingerne ikke har fået sådan nogle tidsler ud, siger han.

I aftalen lægges der op til, at kun en fjerdedel af biobrændstofferne skal være andengenerations. Det er blandt andet restprodukter fra landbruget, halm og skovflis. Det vurderes at være bedre for klimaet.

Ifølge bilaget til udkastet er det ikke muligt at øge andelen af de nyere og bedre biobrændstoffer, “da udbuddet er begrænset”.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) vil ikke kommentere udkastet, men skriver i et skriftligt svar:

– Men jeg vil gerne understrege, at regeringen er helt enig i, at vi skal sikre, at de biobrændstoffer, vi fremmer, reelt er bæredygtige – og det er et af de områder, hvor jeg håber på at finde en god fælles løsning i forhandlingerne.

/ritzau/