OVERBLIK: Folketinget skal stemme om samtykke og udvisning

Tirsdag er der officielt blevet taget hul på et nyt folketingsår.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har holdt åbningstale, og regeringen har fremlagt sit lovprogram.

Formålet med lovprogrammet er at give Folketinget et overblik over de lovforslag, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Her er udvalgte nedslag i de lovforslag, som regeringen vil fremsætte i det kommende folketingsår:
* Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse:
Regeringen vil i november fremsætte lovforslag om, at straffelovens paragraf 216 om voldtægt ændres, så det fremgår, at et samleje skal foregå med samtykke.

* Klimadelmål for 2025:
Regeringen vil i februar næste år fremsætte lovforslag om et “indikativt delmål” for 2025 for, hvor meget Danmark skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med om fem år.

Delmålet er et skridt på vejen mod ambitionen om, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent.

* Minimumsnormeringer i daginstitutioner:

Regeringen vil i februar næste år fremsætte lovforslag om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne, sådan som det blev aftalt i forståelsespapiret efter folketingsvalget sidste år mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.

Målet er, at der maksimalt skal være tre børn per pædagogisk personale i vuggestuer og højst seks børn per pædagogisk personale i børnehaver.

Minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset i 2025.

* Logning af oplysninger om teletrafik:
Regeringen vil i februar næste år forsøge at få ændret en paragraf i retsplejeloven, der handler om udbyderes pligt til at registrere og opbevare oplysninger om danskernes teletrafik, hvilket kan bruges til efterforskning og retsforfølgelse af strafbare forhold.

Logningen har mødt kritik, og i 2016 kom der en dom fra EU-Domstolen om, at det generelt ikke er tilladt at logge borgeres telekommunikationsdata.

* Udlændinge skal udvises ved første butikstyveri:
Regeringen vil i december fremsætte et lovforslag, der generelt skal skærpe straffen ved butikstyveri, herunder i gentagelsestilfælde.

Udlændinge, der begår butikstyveri, skal udvises i førstegangstilfælde i det omfang, det ikke strider mod Danmarks internationale forpligtelser, herunder menneskerettighedskonventioner.

* En styrket indsats mod pædofili:
Regeringen vil i december forsøge at få lavet en ændring i straffeloven, sådan at det blandt andet skal være kriminelt at være i besiddelse af børnesexdukker. Straffen for seksuelle overgreb mod børn skal skærpes.

/ritzau/