OVERBLIK: Efterretningstjeneste skal granskes af kommission

Regeringen vil nedsætte en kommission, der fortroligt skal undersøge kritikpunkterne af Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, der kom frem i august.

Kommissionen får et år til sit arbejde, og arbejdet ventes igangsat inden årets udgang.

Den skal bestå af tre dommere fra Østre Landsret, have adgang til alt tilgængeligt materiale og skal kunne afhøre vidner.

Den skal afgive beretning, som ikke skal offentliggøres grundet de klassificerede materialer.

Her kan du blive klogere på arbejdet:
* Undersøgelsen skal fokusere på de mest centrale og konkrete punkter i kritikken fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

* Det er spørgsmål om mulig spionage mod danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, FE’s mulige tilbageholdelse af urigtige oplysninger fra Tilsynet og eventuel spionage mod en ansat i Tilsynet.

* Kommissionen skal hurtigst muligt se på eventuelle konsekvenser for de fem medarbejdere, der er sendt hjem. Det omfatter chefen for FE, to ledende medarbejdere og den tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, der var chef for FE indtil 2015.

* Den parlamentariske forankring ligger i Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, som også modtager den fortrolige afrapportering.

* Foruden undersøgelsen skal Forsvarsministeriet se på Tilsynets anbefalinger om en whistleblowerordning og en ændring af FE-loven. Der skal indhentes erfaringer fra andre lande i forhold til at ændre loven.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/