Statsrevisionen kritiserer manglende fokus i it-projekter

I næsten et årti har det været sådan, at der i statslige it-projekter skal være et fokus på, præcist hvad man ønsker at opnå. I fagsprog kaldet gevinstrealisering.

Men det er langt fra sket i tilstrækkelig grad, og det udløser kritik fra Folketingets vagthunde, Statsrevisorerne.

– Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at gevinsterne ved statslige it-projekter ikke er blevet realiseret i tilstrækkeligt omfang.

– Statsrevisorerne finder, at ministerierne bør styrke indsatsen for gevinstrealisering i forbindelse med statslige it-projekter, da dette vil styrke effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen i den offentlige sektor, skriver Statsrevisorerne i deres beretning.

Med gevinstrealisering menes der, at der skal opstilles klare mål for, hvad it-projekter skal opnå. Det kan være besparelser, bedre kvalitet, effektivisering eller andet.

Kritikken kommer på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, der har gennemgået 115 it-projekter med budgetter over ti millioner kroner. 44 af dem er afsluttet i 2018 med et samlet budget på 1,7 milliarder kroner.

Statsrevisorerne bemærker, at der på omkring en tredjedel af projekterne ikke er fulgt op på, om gevinsterne rent faktisk er realiseret. Det handler specielt om projekter i Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet.

Det bemærkes også, at:
– Ministeriernes egen opfølgning viser, at de kun har realiseret under halvdelen af de planlagte gevinster, selv om ministerierne har mulighed for at justere gevinsterne helt frem til, at projekterne er klar til drift.

– Ministerierne samlet set har haft et utilstrækkeligt grundlag for at forvente de planlagte gevinster ved deres it-projekter. Særligt Skatteministeriet har et utilstrækkeligt dokumenteret grundlag for at opstille de planlagte gevinster.

Statsrevisorerne konkluderer, at “ministerierne bør tage arbejdet med at planlægge og opgøre de gevinster, som statslige it-projekter forventes at medføre, mere seriøst.”

/ritzau/