Løbehjulsfirma foreslår parkeringsbåse til efterladte løbehjul

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, er godt træt af, at der ligger efterladte udlejningsløbehjul og flyder i de københavnske gader.

Derfor er det hendes ønske at forbyde udlejning af elløbehjul i København.

Mandag skal Teknik- og Miljøudvalget i København på et møde drøfte fremtiden for elløbehjulene.

Voi, som er et af firmaerne, der udlejer elløbehjul, mener, at problemerne med de efterladte løbehjul let kan løses.

Helt konkret foreslår Voi forud for mødet, at der bliver lavet særlige zoner, hvor løbehjulene skal parkeres. Det vil altså sige, at løbehjulene ikke kan afleveres, medmindre de parkeres korrekt.

– Vores forslag er ret simpelt, siger Kristian Agerbo, som er udviklingsdirektør i Voi.

– Kommunen stiller nogle parkeringspladser til rådighed. Så sørger vi for, at brugerne parkerer i dem. Det har vi gode erfaringer med fra andre byer.

Kristian Agerbo pointerer, at Voi er villig til at finansiere løsningen.

I løbet af de kommende måneder skal Folketinget behandle en ny vejlov. Den vil give kommunerne mulighed for at forbyde opstilling af udlejningsløbehjul på veje og gader.

Det er det, som giver Københavns Borgerrepræsentation anledning til at diskutere køretøjerne.

Forventningen er, at et lovforslag bliver til lov fra den 1. januar 2021.

Hvis der ikke et flertal for et forbud i borgerrepræsentationen, ønsker Ninna Hedeager Olsen så stram en praksis, det er muligt at finde flertal for.

– Løbehjulene har skabt store frustrationer for københavnerne, fordi de gennem halvandet år nu har spærret både fortove og cykelstier og dermed skabt farlige situationer for både cyklende og gående, udtalte borgmesteren i sidste uge.

– Løbehjulene gør ikke en afgørende forskel i den københavnske trafik, fordi det ofte er gående eller cyklister, som vælger at hoppe op på et løbehjul og suse gennem byen.

Det ærgrer Kristian Agerbo, at borgmesteren går efter et forbud. Han mener, at firmaer som Voi har en positiv effekt på mobiliteten under coronakrisen.

– Vi er helt overbevist om, at løbehjulene er blevet en fast del af mange københavneres hverdag, og at det bidrager til mobiliteten i byen, siger Kristian Agerbo.

Voi har imellem 1000-2000 elløbehjul opstillet i København. Antallet reguleres efter efterspørgslen.

/ritzau/