OVERBLIK: Fire modeller til at få flere elbiler på vejene

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har mandag offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan man får flere elbiler på vejene i 2030.

Den præsenterer fire modeller, hvor der er skruet på afgifterne på nul- og lavemissionsbiler og på konventionelle biler.

Kommissionen bemærker i rapporten, at effekterne er forbundet med stor usikkerhed.

Her er de fire modeller:

* Model 1:
Modellen skønnes at give cirka 500.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030. Det er kun 100.000 flere, end man alligevel forventer i 2030.

Med modellen vil afgifterne for en konventionel bil stige med 400 kroner om året. En gennemsnitlig ejer af en elbil vil til gengæld spare 2000 kroner årligt.

Med model 1 vil andelen af nul- og lavemissionsbiler i nysalget udgøre 39 procent, og modellen vil reducere udledningen af CO2 med 200.000 ton i 2030.

Kommissionen vurderer også, at modellen ikke opfylder målsætningen om væsentligt flere elbiler på vejene.

* Model 2:

Det er muligt at nå op på 600.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030, hvis man holder afgifterne på konventionelle biler på 400 kroner årligt, mens ejere af elbiler til gengæld vil spare 2300 kroner.

Der er dog større samfundsøkonomiske omkostninger ved afgiftsmodellen, og den medfører desuden et lidt større pres på det statslige provenu.

Andelen af elbiler i nysalget vil være 41 procent, mens reduktionen i udledningen af CO2 vil være 300.000 ton i 2030.

* Model 3:
Det er ifølge kommissionen muligt at nå eksempelvis 750.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030, hvis man kombinerer afgiftslettelser for elbiler med højere afgifter for konventionelle biler.

Afgifter på konventionelle biler vil stige med 2300 kroner, mens ejere af elbiler vil få en afgiftsrabat på 2000 kroner.

Det kan blandt andet være igennem en forhøjelse af brændstofafgiften på én krone per liter.

Andelen af elbiler i nysalget vil være 50 procent. Udledningen af CO2 vil blive reduceret med 900.000 ton i 2030.

* Model 4:

Kommissionen præsenterer også en afgiftsmodel, der sandsynliggør en bestand af elbiler på godt en million i 2030.

Modellen finansieres primært gennem stigninger i registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler.

Det betyder, at det årligt vil blive 5900 kroner dyrere at være ejer af en konventionel bil, mens ejere af elbiler vil spare 1500 kroner.

Andelen af elbiler i nysalget vil være 62 procent. Udledningen af CO2 vil blive reduceret med 1,5 millioner ton i 2030.

Det vil dog koste samfundet 5,7 milliarder kroner at nå en million grønne biler i 2030.

Kilde: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

/ritzau/