FDM: Drop afgifter og find samlet løsning for grøn omstilling

Regningen for at der i 2030 skal køre en million grønne biler rundt på de danske veje, bliver ifølge en kommission milliardstor.

Omkring 5,7 millioner kroner vurderes det at koste, lyder det i en rapport fra kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

På grund af omkostningerne er det dog ikke en model, som anbefales.

Uagtet om målet bliver netop i den størrelse, skal der bruges penge. Det kan blandt andet ske med en vejafgift, anbefales det.

Flere afgifter for de danske bilister er dog ikke noget, som der tages godt imod hos FDM, der er bilisternes interesseorganisation.

– Der mener vi, at samfundet skal investere i den grønne omstilling, og at der ikke skal lægges yderligere afgifter over på alle de bilejere, som allerede har betalt afgift af deres bil, siger administrerende direktør Thomas Møller Thomsen.

Spørgsmål: Hvor skal pengene så komme fra, hvis det ikke er fra afgifter?

– FDM mener, det er mest fornuftigt, hvis man finder en fælles løsning for hele den grønne omstilling.

– Danske bilister bidrager i dag med 50 milliarder kroner til statskassen om året, og det er rigeligt til at betale, både hvad vejene koster og for skadevirkninger, støj, forurening og andet, siger chefen.

Konkret anbefales det, at der fra 2023 indføres en vejafgift på 1000 kroner for personbiler om året – både for danske og udenlandske biler.

Det vurderes at kunne give et årligt provenu på 750 millioner kroner.

En sådan afgift har dog en social slagside, mener Thomas Møller Thomsen.

– Det (en vejafgift, red.) vil ramme socialt skævt. Der er mange, som nok kan betale. Men mange er afhængige af bilen for at køre på arbejde, siger han.

I rapporten skitseres fire forskellige modeller, hvor der er henholdsvis 500.000, 600.000, 750.000 og en million grønne biler i 2030.

For at det kan blive en realitet er der forskellige årlige ekstraregninger for ejerne af benzin- og dieselbiler – fra 400 kroner til 5900 kroner.

På et pressemøde mandag fortalte kommissionens formand, Anders Eldrup, at der er mest balance i modellen med 750.000 grønne biler.

Det er dog i sidste ende en politisk beslutning, understregede han.

/ritzau/