Omfattende kritik rammer Forsvarets Efterretningstjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har siden 2014 givet Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) urigtige oplysninger og begået lovbrud.

Det oplyser tilsynet i en ny rapport. Den indeholder en række alvorlige kritikpunkter.

– Resultatet af disse gentagne brud på den lovbestemte orienteringspligt er, at den legalitetskontrol, som tilsynet i henhold til FE-loven er pålagt at udføre, og som bidrager til legitimeringen af FE’s virksomhed, ikke fungerer efter hensigten, lyder det.

I november 2019 modtog tilsynet en mængde materiale fra én eller flere whistleblowere.

Det indleverede materiale indikerer desuden, at “FE’s ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område”.

Tilsynet vurderer også, at der ved centrale dele af FE’s indhentning af information er risiko for, at der bliver indsamlet information om danske statsborgere.

Desuden har der i FE været en kultur, hvor “uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt” og skjult for kontrollen, lyder det i rapporten.

I fredags afleverede TET en analyse i fire bind til Forsvarsministeren.

Tre ledende medarbejdere, herunder FE-chef Lars Findsen, blev hjemsendt.

Mandag formiddag oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) i en pressemeddelelse, at hun igangsætter en undersøgelse af sagen.

– Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser.

– Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, lyder det fra ministeren.

TET anbefaler, at der etableres en ekstern ordning for whistleblowere vedrørende FE. Den kan med fordel placeres i regi af tilsynet, lyder det.

TET oplyser, at det ikke vil stille op til interviews om rapporten, da der er tale om “yderst sensitivt” materiale.

Tilsynet ønsker derfor heller ikke at svare på, hvorfor det har taget cirka ni måneder, fra tilsynet i november sidste år fik materialet, til at det i fredags indleverede en analyse med konklusioner og anbefalinger til ministeren.

/ritzau/