Statsrevisorerne finder igen store fejl hos Skatteministeriet

Indkrævningen af skat har længe været et problem i Danmark. Det bliver fredag igen understreget med en skarp kritik af Skatteministeriet fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne kritiserer Skatteministeriets for en række “væsentlige regelbrud og mangler i statens forvaltning”, oplyser Statsrevisorerne.

Næstformand for Statsrevisorerne, Klaus Frandsen (RV), siger, at det trods alt går fremad:
– Det er ikke tilfredsstillende. Kigger man samlet på de problemer, der er i år, så er det ikke i orden.

– Men man få den fornemmelse, at efterhånden som man arbejder sig ned i problemerne, er der fremskridt. Men det tager bare alt, alt for lang tid.

Formand for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), siger, at det generelt går “en lille smule bedre”.

Kritikken kommer, efter at Rigsrevisionen er kommet med hele fem kritiske udtalelser på Skatteministeriets område.

Det fremgår af kritikken, at medarbejdere i Skatteministeriets forvaltning har haft brugeradgange, som gør det muligt for medarbejderne at foretage uberettigede udbetalinger fra systemerne. Der er tale om store milliardbeløb, fremhæver Statsrevisorerne.

Adgangen har været der, selv om Danmark for nylig har været igennem et stort retsopgør i Britta Nielsen-sagen. Her overførte Britta Nielsen millionbeløb fra sociale indsatser til sin egen konto.

Skatteministeriet har for det andet ikke overholdt reglerne for at rykke for ubetalte skatter og afgifter. Det medfører ifølge Statsrevisorerne “væsentlige økonomiske tab” for staten. Problemerne med inddrivelse går helt tilbage til 2012.

Skatteministeriet får for det tredje kritik for ikke at have overholdt reglerne om rentetilskrivning. Skatteministeriet har i en årrække tilskrevet både for meget og for lidt i rente på en række krav i opkrævningen. Igennem en årrække har ministeriet foretaget ulovlig opkrævning af morarenter for i alt 4,5 milliarder kroner, fremgår det af kritikken.

– Man havde faktisk en mistanke om det og fik det undersøgt sidste år. Men man havde ikke orienteret Rigsrevisionen før i år. Det er i højeste grad kritisabelt og en stor, stor fejl, siger Henrik Thorup.

For det fjerde har Skatteministeriet ikke har overholdt reglerne om nummerpladeinddragelse som følge af ubetalte motorkrav. Det betyder, at der kører cirka 195.000 køretøjer rundt på de danske veje, hvor nummerpladerne skulle have været inddraget.

Og for det femte har Skatteministeriet efter 12 års kritik fortsat ikke sikret, at gæld bliver inddrevet effektivt. I stedet er restancerne steget med 10,7 milliarder kroner i 2019.

Dermed var borgeres og virksomheders gæld til det offentlige på svimlende 130,2 milliarder kroner ved udgangen af 2019.

Den langsommelige gældsinddrivelse kan koste staten “væsentlige milliardbeløb”, lyder kritikken fra Statsrevisorerne.

/ritzau/