Danmark er på vej til at tilbyde 80 respiratorer til udlandet

Region Hovedstaden har 80 respiratorer i overskud, som snart ventes at kunne blive udlånt af staten til andre lande, som er hårdere ramt af coronavirus end Danmark.

Det fremgår af et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Region Hovedstaden kan ikke selv udlåne respiratorerne til andre lande, da der ikke er hjemmel til det i loven. Men igennem en aftale med Sundheds- og Ældreministeriet kan ministeriet overtage eller købe respiratorerne, og de har ret til at udlåne dem.

I notatet fremgår det, at der den 6. august – torsdag – falder afgørelse om Sundheds- og Ældreministeriets overtagelse af respiratorerne.

– Under forudsætning af Finansudvalgets tilslutning vil udlånet iværksættes hurtigst muligt, hedder det endvidere i notatet.

Lige nu er en taskforce med deltagere fra en række ministerier og styrelser i gang med at prioritere, hvilke lande der skal have tilbudt respiratorerne.

Det sker ud fra ”udenrigspolitiske og sundhedsfaglige hensyn”. Også landes geografiske placering i forhold til Danmark tages i betragtning.

/ritzau/