Minister: Staten skal skærpe indsats mod ulige arbejdsvilkår

Der skal rettes op. Og det skal ske hurtigt.

Sådan er beskeden fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) efter kritik af statens indsats mod social dumping.

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har torsdag påpeget mangler i mange af statens kontrakter med private leverandører. Selv om der er krav om såkaldte arbejdsklausuler i statens kontrakter med private leverandører, bliver de mange tilfælde ikke skrevet ind i kontrakterne.

Dermed risikerer staten, at private leverandører benytter arbejdskraft, som ikke arbejder på danske løn- og arbejdsvilkår. Det betegner Statsrevisorerne som social dumping, og det skal der rettes op på, siger Peter Hummelgaard:
– Lad mig sige det fuldstændigt klart og umisforståeligt: De her tal er på ingen måde gode nok. Myndighederne skal selvfølgelig overholde reglerne og sikre, at arbejdsklausulerne bliver indskrevet i kontrakterne.

– Det er bekymrende, at vi ser, at arbejdsklausulerne ikke bliver skrevet ind i kontrakter i byggeriet og det grønne område. Her er der risiko for social dumping, siger Peter Hummelgaard.

Arbejdsklausulerne skal sikre, at private leverandører giver ordentlige løn- og arbejdsvilkår til de ansatte, når de får en kontrakt med staten.

Rigsrevisionen har som den første undersøgt statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler i statslige kontrakter. Fokus har været på brancher med størst risiko for brud på arbejdsklausuler.

Undersøgelsen viser, at 26 procent af departementerne og 39 procent af styrelserne i staten i strid med reglerne ikke har skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private leverandører på bygge- og anlægsområdet og på det grønne område.

Statsrevisorerne finder det desuden “meget utilfredsstillende”, at 78 procent af departementerne og styrelserne i perioden 2015-2019 – i strid med reglerne – ikke har ført den nødvendige kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler.

Samtidig er det ifølge Statsrevisorerne uklart, hvem der har ansvaret for kontrollen. Men også det vil der bliver rettet op på, siger Peter Hummelgaard:

– Transportministeren vil inden meget længe sikre, at en enhed tager rundt og tjekker, om der er styr på arbejdsvilkårene i de virksomheder, der udfører arbejde for den danske stat.

– Hvis kontrolenheden kommer forbi, og tingene ikke er på plads, så kommer det til at koste ved kasse ét for virksomhederne, siger Peter Hummelgaard.

/ritzau/