Affaldsselskaber spår stor ekstraregning for skraldeudspil

Regeringen vil som et led i stort miljøudspil have danskerne til at sortere affald i ti forskellige skraldespande.

Men regningen bliver markant større end forventet.

Det siger Dansk Affaldsforening, der er en interesseorganisation for de kommunale affaldsselskaber.

De har regnet på udspillet og er kommet frem til, at meromkostningen bliver cirka 500 kroner per husstand i stedet for cirka 55 kroner, som miljøminister Lea Wermelin (S) ellers har varslet.

– Tallet er for lavt, og det er vigtigt, vi har en åben og faktabaseret dialog. Det er særlig vigtigt, fordi det er politikerne ude i kommunerne, der skal stå på mål for regningen fra borgerne, siger Mikkel Brandrup, direktør i Dansk Affaldsforening.

Grunden til den store omkostning er blandt andet, at der skal købes og rulles en masse nye spande ud til sorteringen i indkørsler og gårde.

Desuden er det en dyr affære at indsamle affaldet.

Regeringen har netop præsenteret et stort udspil, hvor den nye affaldssortering er en væsentlig del.

Regeringen ønsker at dele affaldet op i ti forskellige typer: mad, papir, pap, metal, glas, plast og restaffald. Dertil fødevarekartoner fra blandt andet mælk og juice, tekstil og farligt affald.

/ritzau/