Ekspertgruppe skal se på om 13-skalaen skal tilbage

Når en ekspertgruppe i efteråret kommer med forslag til en ændring af karakterskalaen, skal den også belyse en eventuel genindførelse af 13-skalaen.

Det fremgår af det kommissorium, som danner grundlag for gruppens arbejde. Det er offentliggjort fredag på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ekspertgruppens opgave bliver at opstille mulige modeller for en ændret karakterskala, som skal løse de udfordringer, der er med den nuværende 7-trins-skala.

Problemerne med skalaen er blandt andet, at unge har opfattelsen af, at skalaen fokuserer på fejl og mangler, i stedet for hvad eleven gør godt.

Foruden at komme med fordele og ulemper ved at gå tilbage til 13-skalaen, skal ekspertgruppen pege på nye modeller for karakterskalaer. De skal dog overholde en række krav.

Blandt andet må den nye skala ikke have minuskarakterer. Tidligere på året var et politisk flertal da også ude og sige, at de ville af med minuskarakteren.

Desuden er det et krav for en ændret skala, at den skal kunne bruges i international sammenhæng.

Karakterskalaen har i dag syv trin: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. For at bestå skal man mindst have karakteren 02.

Syvtrinsskalaen blev indført i 2006 i stedet for 13-skalaen, der havde trinene: 00, 03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13.

Ekspertgruppen skal senest ved udgangen af september komme med sine forslag. Herefter vil regeringen komme med et udspil senere i efteråret.

Ekspertgruppen har 14 medlemmer, og formanden bliver tidligere rektor på CBS Per Holten-Andersen. Flere studerende sidder også med i ekspertgruppen.

Det er blandt andre Rasmus Holme, forperson for Lærerstuderendes Landskreds.

– Vi mener, at ethvert karaktersystem uagtet udarbejdelsen altid vil bidrage med et unødvendigt pres, som hverken bidrager positivt til elever og studerendes læring eller trivsel.

– Derfor vil vi også sætte fokus på, i hvor højt et omfang vi ønsker at karaktergivning bør være en del af uddannelsessystemet, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/