Hjælp på vej til dagpengemodtagere

Dagpenge- og sygedagpengemodtagere får lempeligere vilkår i perioden 9. marts til 9. juni, fordi det er vanskeligere at få job under coronakrisen.

Det er Folketingets partier enige om i en ny aftale.

Aftalen betyder blandt andet for dagpengemodtagere, at den lediges dagpengeanciennitet i perioden ikke tæller med. Det vil dog være en betingelse, at medlemmerne er medlem af en a-kasse.

For sygedagpengemodtagere betyder aftalen blandt andet, at disse personer, som i perioden har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de forudgående ni måneder, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.

/ritzau/