Kommune støtter land, der bryder menneskerettighederne

Tophistorien er skrevet og udgivet af TV2 ØSTJYLLAND. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Sidste år købte Syddjurs Kommune saudiarabiske statsobligationer for 300.000 kroner.

Købet er sket som en del af kommunes investeringer, der skal give afkast til kommunekassen, inden pengene på velfærd.

Nu kritiserer udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, som har fokus på etiske investeringer, Syddjurs Kommunes indkøb.

– Saudi Arabien bryder igen og igen menneskerettighederne, og lige nu fører landet krig i Yemen – en krig, som FN har kategoriseret som den værste menneskeskabte humanitære katastrofe, siger Oxfam Ibis’ generalsekretær Kristian Weise til TV2 Østjylland og fortsætter:
– I det lys burde det være ret klart, at Saudi Arabien er et land, som danske kommuner ikke skal investere i, siger han.

Så sent som sidste år vedtog kommunalpolitikerne nye retningslinjer for investeringer. Her står blandt andet:
”Syddjurs Kommune ønsker hverken direkte eller indirekte at støtte regimer, som ikke lever op til menneskerettighederne.”
Nu skal lokalpolitikerne se på, om det stemmer overens med købet af saudiarabiske statsobligationer.

– Vi skal se, om vi skal stramme op her, ligesom vi har defineret, at vi ikke vil købe våbenaktier og generelt gerne vil støtte grøn omstilling igennem vores investeringer, siger borgmester Ole Bollesen, Soc. Dem, til TV2 Østjylland.

Men I har jo næsten lige ændret jeres regler, hvor I nævner ingen støtte til lande, som krænker menneskerettigheder. Hvorfor har I saudiarabiske statsobligationer?
– Det er også derfor, at vi skal se på det igen. Det kan være svært at lave regler for hvert enkelt land, men der er selvfølgelig grænser for, hvad vi kan have vores penge stående i, siger borgmesteren til TV2 Østjylland.

Flere andre lokalpolitikere i Syddjurs Kommune vil også gerne have set investeringerne efter i sømmene.

For Enhedslistens Jesper Yde Knudsen er der ingen tvivl – investeringer i lande, der undertrykker menneskerettigheder, skal stoppe.

– Vi skal stramme op på det her felt, også selvom det ikke decideret er ulovligt at have penge stående i Saudi Arabien. Vi skal hverken direkte eller indirekte støtte regimet ved at placere borgernes skattekroner dér, siger han til TV2 Østjylland.

Hvorfor skal kommunen fravælge investeringer i lande, som giver et højt afkast og dermed flere penge til velfærd i sidste ende?
– Det kan godt være, at vi vil miste et mindre beløb ved at droppe statsobligationer fra nogle lande, men vi skal ikke understøtte lande, som undertrykker menneskerettigheder.

Ved udgangen af 2019 havde Syddjurs Kommune i alt 8,2 millioner kroner stående i statsobligationer i såkaldte ”højrentelande”. Det er for eksempel Rusland, Mexico, Oman og Saudi Arabien.

Ifølge en oversigt, som byrådet behandler i morgen, har det givet et overskud på 876.000 kroner.

Venstres Claus Wistoft vil ikke tage stilling til, om investeringer i enkelte lande helt skal droppes, men han har noteret sig problematikken.

– Jeg anerkender, at der er noget, som ikke ser ud, som det skal, men det skal undersøges, og derfra drøfter vi det med vores investeringspartner, siger Claus Wistoft.

Investeringspartneren er Sydbank, som har placeringen pengene for Syddjurs i en ordning, som de kalder ”højrentelande”.

I beskrivelsen af produktet nævner de blandt andet, at de ikke placerer pengene i eksempelvis Syrien og foretager en lang række andre etiske overvejelser.

Men, Claus Wistoft, forbinder du umiddelbart Saudi Arabien med et land, som overholder menneskerettighederne?
– Jeg medgiver, at det ligner, at der er noget, som skal justeres på, men mere vil jeg ikke sige, om det ler ige nu.

Ifølge TV2 Østjyllands oplysninger bliver sagen rejst på onsdagens byrådsmøde, når politikerne skal se på kommunens investeringer i 2019.

https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/kommune-stoetter-land-der-bryder-menneskerettighederne

Redaktionel kontakt:
Thomas Gam Nielsen
tlf.: +4542258844
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF TV2 ØSTJYLLAND ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)