FAKTA: Sådan fungerede uddannelsesloftet

Torsdag har et flertal i Folketinget vedtaget afskaffelsen af uddannelsesloftet. Afskaffelsen var et kardinalpunkt for blandt andre SF og De Radikale.

Loftet blev indført af den daværende VLAK-regering samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2016.

Aftalen forhindrede i udgangspunktet studerende, der havde gennemført en videregående uddannelse, i at blive optaget på en ny uddannelse på samme niveau.

I 2017 blev loftet dog justeret, så man efter seks år kunne tage en ny uddannelse.

Her kan du læse om uddannelsesloftet:
* Alle med en videregående uddannelse kunne først søge ind på en ny videregående uddannelse på lavere eller samme niveau, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

* Man kunne altid søge optagelse på en uddannelse på et højere niveau.

* Uddannelsesloftet blev indført for at skaffe 308 millioner kroner på uddannelsesområdet, som forligsparterne havde forpligtet sig at finde i forbindelse med dagpengeaftalen fra 2015.

* Fra starten af 2019 åbnede både Socialdemokratiet og Venstre for at afskaffe loftet.

* Efter valget i sommeren 2019 skrev Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten i det forståelsespapir, der danner grundlag for regeringen: “En ny regering vil også afskaffe uddannelsesloftet.”
* En politisk aftale om at afskaffe det faldt på plads med aftalen om finansloven for 2020.

* Torsdag den 20. februar 2020 er loftet officielt afskaffet efter en afstemning i Folketinget. For afskaffelsen stemte S, DF, R, SF, EL, AL, LA og NB.

Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ritzau.

/ritzau/