Justitsminister vil ændre voldtægtslov til fokus på frivillighed

Straffelovrådet anbefaler at ændre paragraffen om voldtægt, så der ikke er tvivl om, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige for de involverede.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Straffelovrådet rådgiver regeringen, når der skal gennemføres større ændringer af strafferetten og har gennemgået over 667 voldtægtssager.

– Hvis ikke der er tale om frivillighed fra begge parters side, så er der tale om voldtægt. Seksuelle overgreb kan godt ske uden fysisk tvang og trusler eller med blå mærker som beviser, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Rådet fik til opgave at se på området af den blå regering i 2019. Det foreslår at ændre bestemmelsen, så det afgørende bliver, om de seksuelle handlinger har været frivillige fra begge parters side.

Det skal mindske tvivlen om, hvornår der er blevet begået voldtægt.

Det adskiller sig fra den nuværende voldtægtsbestemmelse, hvor fokus er på, om tiltalte har anvendt for eksempel trusler eller vold.

Der har dog været uenighed i det uafhængige nævn, der består af eksperter inden for strafferet.

Et flertal af rådets medlemmer foreslår, at begrebet frivillighed anvendes, mens et mindretal foreslår, at begrebet samtykke anvendes.

Debatten har været der i årevis, da særligt Enhedslisten har forsøgt at presse på for at få en ny lov.

Men den nåede nye højder i forbindelse med sagen om voldtægt eller ej i den københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng sidste år.

I sagen blev en mand dømt for voldtægt i byretten, men efterfølgende frifundet i landsretten.

I helt særlige sager kan Procesbevillingsnævnet lade sager komme for Højesteret.

Lovudkastet er nu sendt i høring hos organisationer og eksperter. Justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag i april.

/ritzau/