FAKTA: Straffelovrådet rådgiver regeringen om strafferet

Straffelovrådet anbefaler, at paragraffen for voldtægt bliver ændret, så der fremover ikke er tvivl om, hvorvidt seksuelle handlinger er frivillige for de involverede.

Rådet fik til opgave at se på området af den tidligere regering i 2019.

Her følger baggrund om Straffelovrådet:

* Straffelovrådet blev nedsat i 1960.

* Rådet har navnlig til opgave at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål.

* Rådet har også til opgave at afgive indstilling om principielle spørgsmål vedrørende fastsættelse af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger.

* Indstillingerne bliver afgivet på anmodning fra Justitsministeriet.

Rådet består i øjeblikket af følgende medlemmer:

* Højesteretspræsident Thomas Rørdam (formand).

* Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet.

* Afdelingschef Lasse Boje, Justitsministeriet.

* Byretsdommer Niels Deichmann.

* Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet.

* Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen.

* Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi.

* Advokat Hanne Rahbæk.

* Rigsadvokat Jan Reckendorff.

* Straffuldbyrdelsesdirektør Lykke Sørensen, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

* Forskningsdirektør Torben Tranæs, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/