FAKTA: Sådan er loven om voldtægt – og sådan kan den blive

Regeringen lægger op til at ændre i straffelovens paragraf om voldtægt.

Der skal nemlig lægges vægt på frivillighed i lovteksten, anbefaler Straffelovrådet, der rådgiver regeringen om strafferet.

Lovudkastet er sendt i høring hos organisationer og eksperter. Justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag i april og håber på en ny lov engang i juni.

Læs her, hvordan paragraffen er nu, og hvordan den ifølge rådet bør være:

* Den nuværende §216 stk. 1 lyder: “For voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen”.

* Forslaget til ændringen af §216 stk. 1 lyder: “For voldtægt straffes med fængsel indtil otte år den, der har samleje med en person, der ikke deltager frivilligt”.

* Desuden foreslås en tilføjelse om, hvordan begrebet frivilligt skal forstås. Den lyder: “For at en deltagelse skal anses som frivillig, skal valget om at deltage være kommet til udtryk gennem ord eller handling eller fremgå af den konkrete situation og sammenhæng. Der foreligger ikke frivillighed, hvis gerningsmanden har tiltvunget sig samleje ved vold eller trussel om vold. Der foreligger heller ikke frivillighed, hvis gerningsmanden har skaffet sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen”.

Kilder: Retsinformation, Justitsministeriet.

/ritzau/