– Der kan næsten slet ikke undgå at

– Der kan næsten slet ikke undgå at komme flere voldtægtssager, der bliver ført til dom, hvis voldtægtsbegrebet udvides. Der vil komme flere domfældelser. Andet kan jeg i hvert fald ikke forestille mig, siger Eva Smith, professor emerita i strafferet ved Københavns Universitet.

Med den foreslåede ændring skal den forurettede ikke længere have været udsat for eksempelvis tvang. Målet med ændringen er ifølge Eva Smith at fange de situationer, hvor kvinden ikke har lyst til samleje i situationen.