Kommuner får penge til flere pædagoger efter antallet af børn

De første 500 millioner kroner til flere voksne i landets daginstitutioner er snart på vej til kommunerne.

Regeringen er sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten blevet enige om, at fordele pengene efter kommunernes børnetal.

Det betyder, at kommuner med flest børn under fem år også får den største sum penge.

– Nu kommer der penge ud i alle kommuner, så man kan ansætte flere mennesker til at være der for vores børn, siger gruppeformand for SF Jacob Mark.

Han oplyser, at aftalen først skal endeligt godkendes i Finansudvalget, før at pengene sendes ud til landets kommuner.

Pengene er blevet afsat på finansloven for 2020, og de er øremærket til pædagogisk personale. Det vil sige, at hvis de ikke bliver brugt til at ansætte flere pædagoger, så skal pengene returneres.

Ifølge partierne kan der med de 500 millioner kroner ansættes mindst 1050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.

Fordi der er knap 4000 daginstitutioner i Danmark, er det altså ikke alle, som kommer til at få del i aftalens 500 millioner kroner.

Men aftalen skal heller ikke stå alene, bemærker Jacob Mark.

– De 500 millioner kroner kommer ikke til at løse alle problemer. Det vil de langt fra. Men de 500 millioner er første skridt.

– Nu skal vi have forhandlet loven om minimumsnormeringer, og så stiger det her beløb fra år til år, indtil man sætter 1,6 milliarder kroner af om året. Og det er noget, der vil kunne mærkes, siger han.

Forhandlingerne om en lov om minimumsnormeringer handler om, hvordan man finder en model, der fremover sikrer en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn.

Kernen i diskussion er, om man skal tælle minimumsnormeringer på institutionsniveau, eller om det skal gælde som et gennemsnit for de enkelte kommuner.

Enhedslisten mener, at man skal kunne åbne døren ind til hver enkelt stue i en hvilken som helst institution og konstatere, at der er voksne nok.

SF ønsker til gengæld en model, hvor minimummet for normeringer skal gælde alle Danmarks daginstitutioner – og ikke nødvendigvis på stueniveau. For SF overskygger det alle andre krav i forhandlingerne.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har dog sagt, at de penge, som er sat af, rækker til en model på kommuneniveau.

/ritzau/