FAKTA: Danmark har 24 muslimske friskoler – S vil tage støtte

Regeringen ønsker fortsat at fjerne statsstøtten til muslimske friskoler.

På trods af dette har 24 friskoler i 2019 modtaget statsstøtte på omkring 200 millioner kroner, skriver Jyllands-Posten.

I 2017 foreslog partiet at tage støtten fra friskoler, hvor over halvdelen af eleverne havde udenlandsk baggrund, og dermed i praksis lukke skolerne.

Til avisen siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at man arbejder på “den konkrete model”.

Læs mere om friskolerne her:

* I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Derfor kan forældre vælge en fri grundskole, hvis de ikke ønsker, at deres barn skal gå i folkeskole.

* Frie grundskoler dækker både over friskoler, privatskoler og lilleskoler.

* En friskole tilbyder undervisning af børn fra børnehaveklassen til 10. klasse.

* Friskoler kan basere sig på andre værdier end folkeskolen, hvis de ønsker det. Rudolph Steiner-skoler, muslimske friskoler og grundtvigianske friskoler er blandt eksemplerne.

* I 2018 var der 558 frie grundskoler i Danmark. Det er en stigning fra 507 i 2010. 24 af dem er muslimske friskoler.

* Til sammenligning var der i 2018 1082 folkeskoler i Danmark, hvilket er et fald fra 1242 i 2010.

* Andelen af elever med anden udenlandsk baggrund er samlet set på de frie grundskoler ti procent. I folkeskolerne er det 11 procent.

* På otte procent af de frie grundskoler har mere end halvdelen af eleverne udenlandsk baggrund. Det gælder blot tre procent af folkeskolerne.

* Friskolernes statstilskud svarer i 2018 til 76 procent af den gennemsnitlige udgift per folkeskoleelev. Det kaldes koblingsprocenten.

* Det betyder, at det gennemsnitlige tilskud per årselev er 50.447. Driftstilskuddet til en friskole varierer efter skolestørrelse, landsdel og antallet af elever over og under 13 år.

* Det gennemsnitslige driftstilskud til friskoler – og private grundskoler – fastsættes hvert år på finansloven.

* Statens udgifter til folkeskolen var i 2017 på 42,7 milliarder kroner, mens den til friskoler lå på 6,6 milliarder kroner.

Kilder: Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik, Politiken Skoleliv, Dansk Friskoleforening.

/ritzau/