CO-Industri og Dansk Industri er nået

CO-Industri og Dansk Industri er nået til enighed om en overenskomst på industriens område.

Parterne er blandt andet blevet enige om, at fædre fremover får øremærket otte ugers barselsorlov med løn. Det er tre uger mere end i dag.

– Her mener jeg godt, man kan sige, at arbejdsmarkedets parter tager ansvar for en mere ligelige fordeling af orloven, siger Lars Sandahl Sørensen, som er direktør i Dansk Industri på et pressemøde, hvor aftalen bliver præsenteret.