Naturorganisation: Definitivt at landbrugspakke slår fejl

Det endelige bevis på, at den omstridte landbrugspakke har slået fejl, er fredag fundet.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening som reaktion på, at Miljø og Fødevareministeriet har fremlagt en ny rapport.

Med landbrugspakken fra 2016 gav blå blok landmænd lov til at bruge mere gylle for at gøde jorden, hvis de selv gennem frivillige ordninger reducerede kvælstofudledningen. Men det slog fejl, lyder det.

– Det her er det endegyldige bevis på, at landbrugspakken har slået fejl. Man kunnet ikke give landbruget lov til at bruge mere gylle og gødning og samtidig sikre et fald i kvælstofudledningerne, siger præsident Maria Reumert Gjerding i en skriftlig kommentar.

Det har længe i flere rapporter tydet på, at det er slået fejl, men nu er det slået endegyldigt fast, lyder det.

– Derfor står vi nu med en kæmpe udfordring, og der er behov for, at regeringen hurtigst muligt finder en løsning på, at kvælstofudledningen bliver nedbragt fra 2021, siger Maria Reumert Gjerding.

I rapporten fra Miljø- og Fødevareministeriet lyder det fredag, at landbruget ikke vil kunne nå de frivillige reduktioner i kvælstofudledningen, der er forudsætningen i landbrugspakken.

Generelt er nedbringelsen af kvælstof bagud – faktisk nærmest uændret – i forhold til forudsætningerne for landbrugspakken. Tallene er dog behæftet med stor usikkerhed.

Et af de steder, hvor det halter, er i de kollektive virkemidler. Det var den del af landbrugspakken, hvor landbruget fik friere rammer mod selv at finde og implementere reduktioner i udledningen af kvælstof.

Her skulle landbruget selv finde reduktioner svarede til 2450 ton. Men der er for nuværende kun planlagt reduktioner for 719 ton frem til og med 2021, som var tidsrammen.

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere klaget til EU-Kommissionen over, at landbrugspakken var i strid med de internationale miljøbeskyttelsesregler.

Foreningen mener, at pakken vil føre til øget kvælstoftilførsel til vandmiljøet.

/ritzau/