Minister: Regner med landbruget overholder miljøhåndslag

En ny rapport om udledningen af kvælstof viser, at landbruget fortsat er markant bagud i forhold til de løfter om frivillig reduktion af kvælstofudledning, der var del af Landbrugspakken fra 2015.

Miljøminister Mogens Jensen (S) mener, at forudsætninger i Landbrugspakken ikke holder og regner med, at landbruget selv bider til bolle når det kommer til at sætte voldsomt skub i reduktionerne af udledning af kvælstof.

– Landbruget indgik jo selv en aftale i Landbrugspakken, hvor de for at kunne gøde mere selv skulle reducere i kvælstofudledningen. Den aftale må landbruget jo stå ved, siger ministeren og fortsætter:

– Når vi nu kan se, at udledningerne ikke falder, så skal der jo gøres noget. Jeg kender landbruget som nogle, der godt ved hvad en aftale er, og som står ved de aftaler, de indgår. Derfor forventer jeg selvfølgeligt også, at de indgår i en konstruktiv dialog om, hvordan vi kommer i mål.

Mogens Jensen vil nu arbejde for, at der kommer politisk handling så de reduktioner i udledningen af kvælstof, Landbrugspakken skulle give i 2021, kommer til at ske.

Og her regner han med Venstres hjælp. Venstre gennemførte Landbrugspakken, da partiet havde regeringsmagten.

– Mit udgangspunkt er, at vi kan og skal lave en bred aftale. De blå partier er jo enige i målsætningen om, at der skulle ske denne her reduktion. Det var jo forudsætningen i Landbrugspakken.

– Når de nu også kan se, at målet ikke bliver nået, regner jeg da bestemt med, at de går ind i drøftelser om, hvordan det kan nås, siger Mogens Jensen.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad han konkret vil gøre for at øge reduktionerne i landbruget ud over, at han allerede sidste år fremrykkede målene.

– Vi kunne allerede se, da vi tiltrådte, at det ikke gik den rigtige vej. Derfor har vi allerede fremskudt landbrugets mål.

– Hvad vi skal gøre fremover, vil vi drøfte med landbruget, miljøorganisationer, Folketingets partier og EU-Kommissionen, hvis vandrammedirektiver, vi jo i sidste ende skal leve op til, siger Mogens Jensen.

/ritzau/