FAKTA: Sådan ville regeringen ramme boligspekulanter

Boligminister Kaare Dybvad (S) har opgivet at finde et flertal i Folketinget for et indgreb mod spekulation i lejeboliger.

Det var ellers en del af forståelsespapiret, at det skulle ske. Men der har ikke kunnet findes flertal for et såkaldt spekulantstop. Og uden det stod regeringen af.

Læs her, hvad regeringen havde foreslået i forhandlingerne:
* Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå syv år, før lejefastsættelse må ske.

* Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til ti procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

* Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så ejendommen skal være bragt op på energiklasse C eller med to energiklasser før § 5, stk. 2 kan finde anvendelse.

* Huslejenævn: Regeringen har spillet ud med en række forslag til en styrkelse af huslejenævnene.

* Andelsboliger: Karensperioden på syv år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden.

Kilde: Transport- og Boligministeriet.

/ritzau/