Det møder glæde hos de studerende, at

Det møder glæde hos de studerende, at SF foreslår at ændre karakterskalaen.

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) formand Johan Hedegaard Jørgensen kalder forslaget spændende.

– Der er et problem med -3-karakteren og et problem med springene i midterkaraktererne, siger han.

Også hos Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), er der opbakning til at ændre den nuværende skala.