FAKTA: Her er Socialdemokratiets udspil for udsatte børn

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i sin nytårstale onsdag, at flere udsatte børn skal bortadopteres fra deres forældre.

Meldingen kommer, knap halvandet år efter at Socialdemokratiet præsenterede et stort socialudspil, der blandt andet gik på forholdene for udsatte børn i Danmark.

Det var i den forbindelse, at Mette Frederiksen sagde, at hun ville være “børnenes statsminister”.

Udspillet med navnet “Altid på børnenes side”, der altså blev præsenteret inden Socialdemokratiet fik regeringsmagten, indeholdt en række initiativer, der skal give udsatte børn et bedre liv.

Læs her om de punkter i det daværende udspil, der handler specifikt om børns vilkår:

1: Flere børn skal anbringes tidligere.

Tvangsanbringelser skal som udgangspunkt være permanente.

2: Plejefamilier skal have bedre vilkår.

Bedre løn, mere faglig sparring og pligt til uddannelse bør følge med, når familier tager børn i pleje.

3: Flere familieanbringelser.

Ved mistanke om eksempelvis stofmisbrug skal mor og far under graviditeten kunne anbringes, så det afklares, om de kan tage vare på barnet.

4: Krav om kvalitet på anbringelsessteder.

Eventuelt overskud skal geninvesteres i institutionerne, og der skal strengere krav til kvalitet og faglighed.

5. En styrket tidlig indsats med familiehuse.

Der skal afsættes midler, så kommuner kan etablere nye familiehuse, hvor sundhedspleje, fødselsforberedelse og rådgivning samles.

6. Forældrekurser skal give en bedre start.

Gratis kurser til udsatte familier, der kan få pligt til at deltage.

7: Dagtilbud skal løfte udsatte børn.

Det skal kunne pålægges, at et barn kommer i vuggestue. Flere pædagoger i institutioner med udsatte børn og mere uddannet personale i daginstitutioner.

8: Skolestart når barnet er klar.

Børn skal kunne blive et år længere i børnehave, hvis de har behov for det.

9: En folkeskole, hvor udsatte elever bliver set.

Mere uddannet personale på skoler med mange udsatte børn. Ordninger, hvor en lærer henter eleven om morgenen, udbredes. Større fokus på ordblindhed.

10. Nye muligheder for skoletrætte og udsatte elever.

Skoletrætte unge skal kunne bruge tid hver uge uden for klassen i eksempelvis praktik eller fritidsjob. Udsatte skal kunne bruge et år mere på at tage ungdomsuddannelse, og anbragte skal kunne få tilknyttet en voksen mentor.

11: Udsatte børn skal have stærke fællesskaber i fritiden.

Der skal faste bevillinger til frivillige foreninger, og klubber og fritidsinstitutioner skal have længere åbent.

12: Sociale investeringer skal bane vejen for nye mål.

Fri adgang til psykolog og færre sager per socialrådgiver.

Kilder: Socialdemokratiet.

/ritzau/