Kulturministeriet vil forsøge at skaffe nazipapirer tilbage

Det står klart for fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S), at Rigsarkivet har begået fejl i sagen om tyveri af nazidokumenter.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse, efter at ministeriet har undersøgt Rigsarkivets og departementets behandling af sagen.

– Rigsarkivet har erkendt og beklaget de fejl, som Rigsarkivet har begået, og der er iværksat tiltag, som sætter deres sikring på et højt internationalt niveau. Det er gode og nødvendige skridt, synes jeg, udtaler ministeren.

Ministeren kommer i pressemeddelelsen ikke ind på, hvilken tiltag der er tale om.

Der er fortsat dokumenter i omløb, og Rasmus Prehn mener, at Rigsarkivet kunne have været mere offensiv i forhold til at få de stjålne dokumenter tilbage.

– Der er desværre stadig stjålne dokumenter ulovligt i omløb, og det er et tab for vores fælles kulturarv, siger Rasmus Prehn.

– Kulturministeriet vil derfor sammen med Rigsarkivet se på, hvilke tiltag, der kan iværksættes, og som forhåbentlig kan bidrage til, at Rigsarkivet får flere stjålne dokumenter tilbage.

Rasmus Prehn er onsdag kaldt i samråd af Peter Skaarup (DF), som blandt andet ønsker en redegørelse for, hvilke konsekvenser håndteringen af sagen vil få for Rigsarkivet.

Hele sagen om de stjålne dokumenter begyndte i 2012, da Rigsarkivet modtog en henvendelse fra politibetjent og forfatter Martin Q. Magnussen om et tyveri.

I 2013 blev to mænd idømt henholdsvis 21 og 24 måneders ubetinget fængsel.

De havde over en årrække søgt om adgang til straffesager og lignende fra retsopgøret efter Besættelsen. Derigennem havde de stjålet en større mængde dokumenter og effekter.

Rigsarkivet har både i 2013 og i 2014 udtalt sig fejlagtigt undervejs om, at det havde fuldt overblik over de stjålne dokumenter.

I 2014 havde Rigsarkivet viden om, at der var tale om fejlagtige oplysninger.

Rasmus Prehn konkluderer, at Rigsarkivet har overtrådt grundlæggende principper for god embedsmandsførelse, i forbindelse med at de gav faktuelt forkerte oplysninger til offentligheden.

/ritzau/